Faculty & Centres  |  Home  |  Accreditation & Recognition  |  Contact Us  | 


  Home > > Permohonan
Open University Malaysia

Soalan 1:
Saya telah mendaftar sebagai pelajar Open University Malaysia, bolehkan saya memohon pinjaman PTPTN?
Jawapan:
Anda layak memohon pinjaman PTPTN tertakluk kepada syarat dan terma pinjaman tersebut.

Soalan 2:
Saya lulus SPM tetapi tidak mempunyai 3 kepujian dan telah diterima masuk ke IPT. Bolehkah saya memohon pinjaman?
Jawapan:
Anda tidak layak memohon pinjaman. Namun demikian, kelonggaran syarat pinjaman lulus SPM akan diberikan sekiranya anda termasuk di dalam kategori pelajar berikut:
i) Pelajar lepasan Sijil Kolej Komuniti yang mendapat tawaran mengikuti pengajian ke peringkat Diploma di Politeknik dengan syarat pelajar memperolehi CGPA 3.0 ke atas di peringkat sijil; atau
ii) Pelajar lepasan Diploma Politeknik yang mendapat tawaran mengikuti pengajian ke peringkat ijazah di IPTA atau IPTS dengan syarat pelajar memperolehi CGPA 3.0 ke atas di peringkat Diploma.

Soalan 3:
Saya telah berumur 46 tahun semasa permohonan dibuat. Adakah saya layak untuk memohon pinjaman? 
Jawapan:
Anda tidak layak memohon pinjaman kerana had umur maksima untuk memohon pinjaman hendaklah tidak melebihi 45 tahun dari tarikh permohonan dibuat.

Soalan 4:
Saya telah berkahwin. Adakah saya perlu mempunyai penjaga?
Jawapan:
Ya. Bagi tujuan pengisian borang permohonan pinjaman, pasangan pemohon adalah dianggap sebagai penjaga.

Soalan 5:
Adakah saya perlu mempunyai penjamin semasa membuat pemohonan pinjaman dan siapakah yang layak menjadi penjamin?
Jawapan:
Ya, anda perlu mempunyai dua (2) orang penjamin yang terdiri daripada ibu kandung dan bapa kandung sahaja tanpa mengambil kira had umur dan pendapatan. Sekiranya salah seorang atau kedua-duanya telah meninggal dunia / tidak dapat dikesan, sila sertakan salinan sijil kematian / akuan sumpah sebagai bukti.

Soalan 6:
Saya telah menamatkan pengajian peringkat Ijazah Pertama dengan mendapat pinjaman PTPTN. Sekiranya saya ingin mengikuti pengajian dalam bidang lain di peringkat diploma, bolehkah saya memohon pinjaman PTPTN?
Jawapan:
Tidak boleh. Pinjaman kali kedua hanya akan dipertimbangkan kepada pelajar-pelajar yang berjaya menamatkan pengajian dan meneruskan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Contoh : Dari peringkat diploma ke peringkat ijazah pertama.

Soalan 7:
Saya sedang belajar di semester kedua dan ingin memohon pinjaman PTPTN. Bolehkah saya mendapat pinjaman bermula semester satu?
Jawapan:
Tempoh pinjaman diluluskan berdasarkan semester semasa permohonan dibuat. Sekiranya anda memohon pada semester kedua, pinjaman akan diluluskan mulai semester kedua hingga tamat tempoh pengajian lazim anda.

Soalan 8:
Saya telah kehilangan sijil SPM. Bolehkah saya menggunakan salinan transkrip (slip) SPM untuk memohon pinjaman?
Jawapan:
Anda boleh memohon pinjaman menggunakan salinan slip SPM. Walau bagaimanapun, tempoh sahlaku slip tersebut hendaklah tidak melebihi dua (2) tahun dari tahun peperiksaan diambil. 

Soalan 9:
Bagi pelajarOUM, apakah bank dan jenis akaun yang digunakan?
Jawapan:
Anda diwajibkan menggunakan akaun simpanan CIMB jenis persendirian sahaja. 

Soalan 10:
Sekiranya saya telah memenuhi syarat permohonan, bagaimana caranya untuk saya memohon pinjaman PTPTN?
Jawapan:

  1. Pelajar boleh mendapatkan nombor PIN permohonan online yang boleh diperoleh dari mesin ATM atau kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan harga RM5.00. Tempoh sah laku nombor PIN adalah 6 bulan daripada tarikh permohonan kali pertama dibuat. Sila daftar permohonan online melalui laman web PTPTN (www.ptptn.gov.my)
  2. Permohonan akan dibuka sepanjang tahun dan diproses mengikut tarikh yang akan ditetapkan (15 Jan, 15 Jun, 15 Sept & 15 Okt).
Last Updated on 21-12-2014