Semua Kursus

Showing 16-30 of 54 results
RM20,582.00

Sarjana Psikologi

(R / 311/7/0073 (MQA / FA5677) / 08/25) Program Sarjana Psikologi (MPSY) ditawarkan oleh Kluster Pendidikan dan Sains Sosial (CESS) sebagai program pascasiswazah lain di OUM. Ia direka khas untuk memperluas pengetahuan anda, mempertajam kemahiran berfikir kritis anda dan mengajar anda bagaimana menilai masalah dan mencari…
0
RM45,348.00

Doktor Pentadbiran Perniagaan

(R2-DL / 340/8/0041 (MQA / FA0368) 03/26) Dapatkan kelebihan daya saing dengan DBA OUM. Ijazah kedoktoran profesional direka untuk pengurus dan eksekutif yang ingin meningkatkan amalan profesional mereka dan memperdalam pengetahuan, kemahiran dan kepemimpinan pengurusan mereka dalam pentadbiran perniagaan melalui kajian dan penyelidikan intensif. Sebanyak 80 kredit ...
0
RM31,270.00

Doktor Falsafah (Pentadbiran Perniagaan)

(R2 / 340/8/0737 (A5905) 04/25) Objektif Doktor Falsafah (Pentadbiran Perniagaan) adalah: Untuk meningkatkan kemahiran pengurusan penyelidikan dalam bidang kajian perniagaan tertentu, Untuk meningkatkan kemahiran analitik dan konseptual secara spesifik bidang kajian perniagaan, dan Untuk memupuk penyelidikan dan pengembangan pengetahuan baru dan lebih baik dalam…
0
RM24,108.00

Sarjana Pengurusan

R2 / 345/7/0524 (A10726) 07/24) Objektif Master Pengurusan adalah untuk: Mengenal pasti dan mengembangkan faktor kejayaan kritikal dari organisasi cemerlang yang berjaya diuruskan Mengintegrasikan pengetahuan pengurusan anda untuk menguruskan organisasi anda dengan lebih cekap dan berkesan Membangunkan analisis anda dan kemahiran membuat keputusan dalam pengembangan profesional anda. Dalam perniagaan yang sangat kompetitif ...
0
RM29,568.00

Sarjana Pentadbiran Perniagaan

(R2-DL / 340/7/0042 (A10099) 03/24) Kini menawarkan Pengurusan Penjagaan Kesihatan, yang baru bermula pengambilan September 2020. Objektif Master Pentadbiran Perniagaan (MBA) adalah untuk: Meningkatkan kecekapan pengurusan pelajar dan meningkatkan pengetahuan mengenai amalan dan teori pengurusan semasa; Menajamkan kemahiran analitik, numerik dan konsep pelajar; Meningkatkan kebolehkerjaan pelajar dan…
0
RM23,352.00

Sarjana Pengurusan Sumber Manusia

(R2-DL / 345/7/0445 (A9398) 10/23) Objektif Master dalam Pengurusan Sumber Manusia adalah: Untuk mengembangkan pemahaman tentang teori dan praktik dalam keseluruhan bidang pengurusan sumber manusia; Untuk membantu pelajar membuat persediaan dengan berkesan, dengan memperluas pengetahuan, kemahiran dan kemampuan mereka untuk kerjaya sebagai pakar sumber manusia; Untuk menanamkan…
0
RM27,360.00

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian

(R2-DL / 345/6/1064 (A8369) 10/22) Program Sarjana Muda dalam Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dirancang untuk melengkapkan pelajar dengan kecerdasan pengurusan penting yang diperlukan untuk mengambil alih jawatan pengurusan dalam organisasi perniagaan. Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan graduan yang peka terhadap perubahan persekitaran perniagaan yang berubah-ubah dan responsif terhadap idea baru dalam menyelesaikan…
0
RM20,400.00

Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian

(R2-DL / 812/6/0023 (A6009) 05/21) Program BTRM dirancang untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai konsep, peranan, prinsip dan praktik terkini dalam keseluruhan dasar pelancongan dan isu-isu pelancongan. Dengan mengambil pelbagai topik kursus yang terdiri daripada fungsi utama yang berbeza tetapi berkaitan dalam bidang pengurusan pelancongan dan perniagaan, graduan…
0
RM27,360.00

Sarjana Muda Pengurusan dengan Kepujian

(R2-DL / 345/6/0045 (A7470) 07/21) Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan negara yang semakin meningkat untuk profesional dalam bidang pengurusan. Program ini merangkumi pelbagai aspek pengurusan serta disiplin ilmu ekonomi global dan teknologi yang baru muncul. Di samping itu, program ini membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan mendalam dalam bidang pengurusan terpilih. Pelajar ...
0
RM30,016.00

Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian (Diakreditasi oleh CPA Australia)

(R3 / 344/6/0040 (A5885) 03/27) Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian (BAC) bertujuan untuk menghasilkan graduan perakaunan yang berpengetahuan, analitis dan kompeten untuk memenuhi keperluan profesion perakaunan yang semakin meningkat di negara ini. Program ini dirancang untuk mencapai Objektif Pendidikan Program (PEO) berikut: Untuk menghasilkan graduan yang kompeten dengan pengetahuan dan kemahiran komprehensif dalam bidang perakaunan…
0
RM27,360.00

Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian

(R2 / 345/6/0655 (A5818) 01/27) Program ini dirancang untuk menghasilkan graduan yang akan memenuhi keperluan negara untuk tenaga terlatih dalam pengurusan sumber manusia. Program ini menekankan luasnya (pengetahuan asas dalam pelbagai bidang fungsional dalam pengurusan) dan juga kedalaman (dalam bidang pengurusan sumber manusia itu sendiri). Pelajar ...
0
RM21,840.00

Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian

(R2-DL / 321/6/0098 (A9493) 11/25) Sarjana Muda Komunikasi (BComm) dirancang untuk menghasilkan graduan dengan pengetahuan yang menyeluruh yang memberi maklumat, bergerak, mencipta dan membentuk dunia komunikasi. Pelajar akan didedahkan dengan pengalaman pembelajaran yang luas merangkumi hampir semua aspek komunikasi utama seperti kewartawanan, periklanan, penyiaran, komunikasi korporat dan…
0
RM12,780.00

Diploma Teknologi Maklumat

(R2-DL / 482/4/0212 (A8368) 09/22) Objektif program ini adalah untuk menghasilkan pelajar dengan kemahiran IT yang membolehkan mereka menjadi pengaturcara, penganalisis programmer, pentadbir IT atau eksekutif IT. Pelajar dikehendaki mengumpulkan 90 jam kredit kursus yang ditetapkan untuk lulus. * Program ini tidak tersedia untuk…
0
RM22,200.00

Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian

(R2 / 862/6/0040 (A9362) 07/24) Organisasi yang berjaya memperlakukan pekerjanya sebagai aset berharga dan dengan persaingan yang semakin meningkat dan penekanan yang diberikan pada dasar dan amalan sumber manusia, keselamatan dan kesihatan pekerja tidak dapat diabaikan untuk kejayaan entiti perniagaan. Majikan diminta untuk menguatkan keperluan untuk…
0
RM27,240.00

Sarjana Muda Teknologi Maklumat dengan Kepujian

(R3-DL / 482/6/0151 (A7468) 07/28) Objektif program Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) ini adalah untuk menghasilkan graduan dengan pengetahuan yang kuat dalam teknologi maklumat sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk menonjolkan kerjaya sebagai jurutera perisian , penganalisis sistem dan penyepadu sistem. Pelajar diminta mengumpulkan 120 jam kredit kursus yang ditetapkan…
0