Semua Kursus

Showing 31-45 of 54 results
RM22,560.00

Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan dengan Kepujian

(R2-DL / 345/6/0496 (A9206) 09/25) Program Sarjana Muda Pengurusan Pembuatan (BMMG) dirancang bersama oleh profesional universiti dan industri untuk mengisi pekerjaan dalam pembuatan. Kandungan program ijazah membolehkan pelajar meningkatkan pengalaman pembuatan dan pengurusan mereka sambil membantu mewujudkan kemahiran baru untuk masa ini…
0
RM29,008.00

Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan dengan Kepujian

(N-DL / 720/6/0120 (MQA / PA9318) 02/25) Program Sarjana Muda Sains Perubatan dan Kesihatan (BMHS) dengan Kepujian menyediakan platform penting bagi penolong pegawai perubatan untuk melanjutkan pelajaran dan memperoleh tahap kelayakan yang lebih tinggi dalam bidang mereka. Program ini menumpukan pada pengetahuan khusus dan kemahiran lanjutan seperti rawatan pembedahan dan perubatan,…
0
RM26,400.00

Sarjana Muda Reka Bentuk Media Digital Dengan Kepujian

(R / 213/6/0217 (MQA / FA4791) 11/26) Objektif Sarjana Muda Reka Bentuk Media Digital (BDMD) dengan gabungan pelbagai disiplin seni, pengetahuan reka bentuk, komunikasi, kandungan interaktif dan teknologi media digital adalah untuk menghasilkan bakat digital dan pakar dalam teknologi media digital. Graduan yang dapat menguasai elemen teknologi media digital…
0
RM12,780.00

Diploma Pengurusan

(R3-DL / 345/4/0046 (A7469) 07/28) Program Diploma Pengurusan (DIM) bertujuan untuk menghasilkan graduan yang berpengetahuan dan kompeten yang dapat menunjukkan prestasi yang berkesan, cekap dan beretika dalam bidang pengurusan Objektif Pendidikan Program (PEO) ) PEO1: Menghasilkan tenaga kerja separa profesional untuk memenuhi keperluan pasaran dalam bidang pengurusan. PEO2:…
0
RM12,780.00

Diploma in Human Resources Management

(R2/345/4/0647 (A5817) 01/27) The Diploma in Human Resources Management (DHRM) is designed to cater to the needs of those seeking career as junior executives in HRM, in both business and non-business organisations. In order to qualify for the diploma, a minimum of 90 credit hours of approved courses must be…
0
RM24,514.00

Sarjana Muda Pengajian Inggeris dengan Kepujian

(R2-DL / 222/6/0009 (A9470) 03/26) Sarjana Muda Pengajian Inggeris (Hons.) OUM, atau TERBAIK, berbeza secara unik daripada persembahan tradisional Inggeris. TERBAIK berpendapat bahawa 'berbahasa Inggeris' tidak perlu ditafsirkan semata-mata dalam erti kata tradisional sebagai memilih untuk mempelajari satu cabang bahasa Inggeris (contohnya, linguistik) dan bukannya cabang lain ...
0
RM22,920.00

Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) (Kepujian)

(R3 / 144/6/0001 (A 6530) 02/26) Sejajar dengan inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kualiti guru di sekolah rendah, Sarjana Muda Pengajaran (Pendidikan Rendah) dirancang dengan objektif berikut: Untuk melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran pendidikan yang luas untuk berfungsi sebagai guru, pegawai pendidikan atau kolej yang berkesan ...
0
RM24,720.00

Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan Kepujian

(R2 / 141/6/0049 (A10993) 10/25) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan Kepujian (BECHE) dirancang untuk memenuhi keperluan orang yang berminat untuk melanjutkan kerjaya dalam pendidikan awal kanak-kanak yang kini bekerja di prasekolah, sekolah awam, pusat jagaan kanak-kanak atau kemudahan penjagaan kanak-kanak lain. Ia juga bertujuan untuk…
0
RM25,920.00

Sarjana Muda Pendidikan (TESL) dengan Kepujian

(R2-DL / 145/6/0024 (A8372) 09/22) Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (TESL) merangkumi mata pelajaran dari kedua-dua bidang pendidikan dan bahasa Inggeris. Pelajar dikehendaki mengumpulkan 120 jam kredit untuk lulus. Kurikulum memberi tumpuan kepada tiga komponen utama: pengembangan asas pendidikan dan pengetahuan pedagogi; peningkatan…
0
RM21,360.00

Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian

(R2-DL / 311/6/0034 (A9361) 11/25) Ini adalah program pembelajaran terbuka dan jarak jauh dengan tujuan untuk membantu pelajar untuk lebih memahami sifat dan tingkah laku manusia. Program ini merangkumi pelbagai topik termasuk pengantar psikologi, psikologi sosial, pengenalan psikologi klinikal, ujian dan pengukuran, psikologi perkembangan, keperibadian,…
0
RM12,960.00

Diploma Perakaunan

(R / 344/4/0267 (MQA / FA3793) 05/24) Ikhtisar Program Diploma Perakaunan bertujuan untuk menghasilkan graduan dengan pengetahuan asas dan kemahiran teknikal bagi tenaga kerja perakaunan separa profesional untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta. Program ini dirancang untuk melahirkan graduan perakaunan yang berpengetahuan dan cekap. Kurikulum program merangkumi…
0
RM21,480.00

Sarjana Muda Sains Politik Dengan Kepujian

(R2-DL / 313/6/0001 (MQA / FA0179) 02/28) Sarjana Muda Sains Politik (BPS) dirancang untuk memenuhi keperluan individu yang berminat untuk mengikuti kerjaya dalam politik, pentadbiran awam atau pengurusan korporat. Pada masa kini, banyak individu berminat untuk belajar dan terlibat dalam politik - sama ada yang berkhidmat di sektor awam dan swasta,…
0
RM24,000.00

Sarjana Muda Pengajian Liberal Dengan Kepujian

(R / 310/6/0007 (MQA / FA2719) 10/25) Sarjana Muda Pengajian Liberal merangkumi pelbagai bidang sains kemanusiaan dan sains sosial yang terdiri daripada komunikasi, psikologi, sains politik, pengurusan, pendidikan dan sains am. Di samping itu, program ini juga membantu para graduan untuk memperoleh pengetahuan berharga dalam menganalisis dan mengaplikasikan dalam menyelesaikan masalah masyarakat di…
0
RM21,360.00

Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengurusan Islam) dengan Kepujian

(R2-DL / 221/6/0077 (A9122) 09/25) Sarjana Muda Pengajian Islam (BIS) adalah program pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang ditawarkan kepada mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi dalam pengajian Islam. Ia merangkumi mata pelajaran yang merangkumi Undang-undang dan Pengurusan Islam. Ini bertujuan untuk melengkapkan calon dengan pengetahuan Islam juga…
0
RM12,780.00

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

(R3-DL / 143/4/0007 (A6959) 05/28) Pembelajaran dan Perkembangan Kanak-kanak telah menjadi tumpuan Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECE). ECE menyediakan pendidikan asas dan mempersiapkan anak-anak untuk pendidikan sekolah rendah. Program ECE di OUM akan menyumbang kepada perkembangan menyeluruh guru-guru ECE dengan mengemas kini pengetahuan, kemahiran dan sikap mereka…
0