Semua Kursus

Showing 46-54 of 54 results
RM11,250.00

Diploma Pengajian Islam dengan Pendidikan

(R2-DL / 221/4/0030 (MQA / FA 0324) 04/26) Pengajian Islam memainkan peranan utama dan penting dalam membentuk seorang Muslim yang berdedikasi, jujur dan dinamis. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pengajian Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat yang seimbang untuk menjamin keamanan dan keharmonian di Malaysia. Diploma Pengajian Islam dengan pendidikan…
0
RM9,240.00

Diploma Lepasan Ijazah dalam Pengajaran

(R2 / 141/7/0047 (A11464) 10/25) Program Diploma Perguruan Pascasiswazah (PGDT) yang ditawarkan oleh Open University Malaysia (OUM) adalah program kelayakan pengajaran profesional selama satu tahun yang diakreditasi sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) . Ia dirancang untuk memenuhi keperluan mereka yang memiliki kelayakan pengajian tinggi yang ingin melanjutkan pelajaran…
0
RM16,080.00

Sarjana Pengajian Islam

(R2 / 221/7/0172 (A11246) 07/25) Ijazah Sarjana Pengajian Islam (MIS) dirancang untuk memenuhi keperluan mereka yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di kawasan ini. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan pengkhususan dalam berbagai bidang pengajian Islam, seperti Usuluddin (Teologi), Syariah (Undang-undang Islam dan…
0
RM23,856.00

Sarjana Kaunseling

(R2-DL / 762/7/0002 (MQA / FA0155) 01/26) Ijazah Sarjana Kaunseling (MC) dirancang untuk memenuhi keperluan mereka yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang kaunseling. Program MC juga bertujuan untuk menghasilkan graduan dengan kemahiran dan pengetahuan profesional dalam kaunseling dan melatih lebih banyak…
0
RM23,268.00

Sarjana Pengajian Inggeris

(R2 / 224/7/0064 (A11501) 10/25) Program Sarjana Pengajian Inggeris OUM, atau MEST, adalah ijazah lanjutan yang dapat memenuhi keperluan pelajar untuk memperdalam dan memperluas penghargaan mereka terhadap Bahasa Inggeris. Sesuai untuk jurusan Bahasa Inggeris dan bukan Inggeris, dan berbeza dengan persembahan tradisional, kurikulum MEST mencerminkan Bahasa Inggeris sebagai…
0
RM18,396.00

Sarjana Pendidikan

(R2 / 141/7/0038 (A5740) 03/25) Oleh kerana peralihan ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, terdapat permintaan yang semakin meningkat bagi guru atau pemimpin pendidikan yang berpendidikan tinggi untuk menguruskan sekolah dan institusi dengan lebih berkesan. Sejajar dengan permintaan ini, Sarjana Pendidikan dirancang dengan objektif berikut: Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai…
0
RM19,800.00

Sarjana Rekabentuk Pengajaran dan Teknologi

(R2-DL / 140/7/0008 (A9450) 11/23) Program Master of Instructional Design Technology (MIDT) yang ditawarkan oleh Open University Malaysia (OUM) bertujuan untuk menghasilkan graduan yang akan dilengkapi dengan teori, prinsip dan amalan Reka Bentuk Instruksional yang dapat diterapkan dalam banyak pengaturan menarik, menarik dan menarik terutama dalam e-pembelajaran ...
0
RM21,000.00

Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak

(R / 143/7/0097 (MQA / FA 4916) 12/24) Program MECHE telah dirancang untuk mempersiapkan orang dewasa yang bekerja untuk pengajian akademik peringkat lebih tinggi pada awal kanak-kanak dan melakukan penyelidikan di bidang pendidikan awal kanak-kanak. Projek penyelidikan yang dijalankan oleh pelajar akan membolehkan mereka mempelajari kemahiran penyelidikan asas pada awal kanak-kanak ...
0
RM25,040.00

Sarjana Komunikasi Korporat

(R-DL / 321/7/0197 (MQA / FA7193) 12/25) Pernyataan Matlamat, Objektif dan Hasil Pembelajaran Program Ijazah Sarjana Komunikasi Korporat direka untuk menghasilkan pengamal komunikasi korporat dengan pengetahuan dan kemahiran praktikal yang maju, dan kompeten dengan kemahiran teori dan praktikal dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam keadaan sebenar. PKS bertujuan untuk…
0