OUM Jadi Pilihan bagi Yang Dipertua YADIM

Pendidikan dan pengajian Islam di Malaysia telah berkembang dengan pesat, bermula dari peringkat taska sehinggalah ke peringkat yag lebih tinggi. Ini secara langsung tidak dapat membantu graduan pengajian Islam menentukan hala tuju dan kerjaya mereka.

Di Open University Malaysia (OUM), pelajar berpeluang mendalami ilmu pengajian Islam dengan mudah dan fleksibel. Menurut Pengarah program Ijazah Sarjana Pengajian Islam, Dr Hamidah Mat, program ini dibangunkan khusus untuk mereka yang ingin menguasai ilmu pengajian Islam dan menambah pengetahuan dalam pelbagai bidang utama pengajian Islam yang lain seperti Syariah, Usuluddin, Dakwah dan Tamadun Islam.

"Orang yang ada di belakang pendidikan Islam, bahasa Arab atau pengalaman dalam bidang pendidikan Islam yang melibatkan aktiviti atau program kemasukan, program OUM menyediakan peluang yang baik bagi mereka untuk pengajian di bidang ini," katanya.

Selain daripada individu yang berpengalaman dan boleh menguasai pengetahuan Islam samada dari sumber klasik atau kontemporari, program ini juga menitik beratkan tentang pemikiran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menganalisis isu-isu semasa yang berkaitan dengan pemikiran Islam.

Bagi Yang Dipertua (YDP) Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Ustaz Nasrudin Hassan, beliau mengambil keputusan menyambung pengajian dalam program berkenaan kerana ingin mendalami dan meluaskan pengetahuan dalam bidang Syariah.

"Setelah menamatkan pengajian di peringkat Sarjana Muda dalam bidang Usuluddin di Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 1997, saya ingin menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi tergendala kerana kekangan masa dan kesibukan bertugas sebagai Ahli Parlimen kompilasi itu," katanya.

Ustaz Nasrudin pernah membaca di Dua Institusi Pengajian Tinggi Awam sebelum ini bagi pengajian di bidang yang sama, namun memerlukan berhenti dalam perjalanan berulang kali dari Kuantan ke Kuala Lumpur yang mengambil banyak masa.

"Setelah belajar dan meneliti bidang-bidang yang menawarkan serta konsep pembelajaran yang fleksibel, saya mengambil keputusan untuk menyambung pengajian di OUM Kuantan kerana lokasi yang berkaitan dengan tempat tinggal saya," katanya.

Dia juga menyifatkan OUM sebagai Universiti yang 'mesra orang bekerja' dan 'mesra orang sibuk'. Pengajiannya sama sekali tidak menganggu kerjayanya sebagai YDP YADIM, malah dia boleh menggunakan setiap kelas tutorial dengan baik. "Oleh kerana pengajian ini sangat fleksibel serta belajar yang tidak terlalu padat, maka ia tidak membebankan dan saya seronok kerana dapat menghidupkan suasana belajar di rumah bersama anak yang juga menyambung pengajian di OUM," tambahnya.

Program Sarjana Pengajian Islam ini yang mengambil masa selama dua tahun atau enam semester dijalankan secara dalam talian. Pelajar dibekalkan dengan bahan pembelajaran yang diperlukan seperti e-modul, video kuliah, sumber perpustakaan digital dan boleh menggunakan forum perbincangan bersama tutor dan rakan sekelas melalui platform e-pembelajaran, myINSPIRE.
Maklumat lanjut boleh dilakukan dengan menghubungi 012-303 9935 / 019-357 9074 / 019-266 8234, emelenquiries@oum.edu.myatau layariwww.oum.edu.my/oum.