Board of Directors - UNITEM

Board of Directors UNITEM

bod

YBhg Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi

Vice-Chancellor
University Malaysia Sarawak (UNIMAS)
bod

YBhg Prof Datuk Ir Dr Wahid bin Omar

Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia
bod

YBhg Prof. Dato’ Dr. Mohammad Shatar bin Sabran

Naib Canselor
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Last update: 31 Jan 2019