Master of Islamic Studies

(R2/221/7/0172 (A11246) 07/25)

The Master of Islamic Studies (MIS) degree is designed to meet the needs of those interested in pursuing their studies at higher level in this area. It is also aimed at developing specialisations in various areas of Islamic studies, such as Usuluddin (Theology), Shariah (Islamic Law and Jurisprudence), Dakwah (Preaching of Islam), and Islamic History.

 

Dr Hamidah Mat
Programme Director

Tel (Office) :
603 78012184

Tel (Mobile):
6017 2360438

Email :
hamidah_mat@oum.edu.my

Malaysian Learner Fees
Year 1 Year 2
Sem 1 RM2,412 RM2,412
Sem 2 RM2,814 RM2,412
Sem 3 RM2,412 RM3,618
Total RM16,080

* Fees applicable to Malaysians and Permanent Residents only.
* The University reserves the right to revise the fees without prior notice.

Discount for the Physically Challenged Learners (OKU) and Senior Citizens

The University offers 50% discount for:
1. Senior citizens aged 60 and above on registration date; and
2. Physically challenged learners – a valid Orang Kelainan Upaya (OKU) is required.
The discounts are not valid for second time registration and repeating of subjects.
Learners who receive this discount are not entitled to other discounts and promotions.

Note
Processing fee: RM50
Re-registration fee of RM220 per semester is chargeable for extension of Masters Projects.

Financial options: Payment Mode:
EPF (Account 2); or JomPAY
Education or Personal Loan from commercial banks; or Internet Banking
HRDF (subject to employer’s eligibility); or Debit/Credit Card.
International Learner Fees
Year 1 Year 2
Sem 1 RM2,892 RM2,892
Sem 2 RM3,374 RM2,892
Sem 3 RM2,892 RM4,338
Total RM 19,280

Notes:
1 – Fees applicable to International applicants
2 – The fee above excludes registration fee, processing fee and resource fee. Fee imposed first semester only-non refundable . (Diploma RM2,700; Bachelor RM3,200, Master RM3,700, PhD/Doctorate RM4,200).
3 – Financial method: Telegraphic Transfer , PayPal (Invoice will be prepared in MYR and will be added 6% to cover PayPal transaction fees.)
4 – The fees are for subject fees only and are not applicable for research, registration, repeating of subjects and other fees.
5 – 60% payment of the semester fees must be made before the semester starts, 40% payment before the examination week.

* The University reserves the right to revise the fees without prior notice.
**LATEST UPDATE: 30 August 2022

Program Educational Objectives (PEO)
This programme aims to produce graduates that are:

PEO 1: Berpengetahuan dan kompeten dalam ilmu pengajian Islam sejajar dengan keperluan industri (kognitif)

PEO 2: Berkomunikasi dengan baik, menunjukkan kualiti kepimpinan dalam organisasi dan menjadikan pelajar berpegang teguh pada nilai kerohanian Islam (psikomotor)

PEO 3: Kompeten untuk menyelesaikan masalah secara kreatif, inovasi, beretika dengan menggunakan kemahiran yang bersesuaian (kognitif)

PEO 4: Memperlengkap pelajar dengan kemahiran keusahawanan dan kemahiran lain yang selari dengan pendidikan sepanjang hayat dan pembangunan kerjaya (afektif)

Programme Learning Outcomes (PLO)

Upon completion of all courses in this programme, the graduates should be able to:PLO 1: Menghurai teori dan konsep dalam pengajian Islam (Pengetahuan dan Pemahaman)PLO 2: Mengaplikasikan kemahiran pemikiran kritis untuk membuat keputusan dan penilaian berdasarkan sudut pandang Islam (Kemahiran Kognitif)PLO 3: Menunjukkan kemahiran dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dalam perkembangan akademik dan kerjaya mereka (Kemahiran Praktikal)PLO 4: Menunjukkan kemahiran sosial yang sesuai dalam persekitaran pengajian dan pendidikan Islam (Kemahiran Interpersonal)PLO 5: Menyampaikan idea dan hujah melalui komunikasi pertuturan dan penulisan yang berkesan (Kemahiran Komunikasi)PLO 6: Mengadaptasi teknologi digital semasa pembelajaran supaya pengalaman pembelajaran dapat diperkembangkan (Kemahiran Digital)PLO 7: Berupaya memahami dan menganalisis maklumat numerikal untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pengajian IslamPLO 8: Menunjukkan kepimpinan dalam menguruskan aktiviti sosial yang mempunyai penerapan nilai-nilai Islam yang kondusif (Kepimpinan)PLO 9: Membangunkan kelestarian kemahiran penyelidikan yang mapan (Kemahiran Personal)PLO 10: Membangunkan kemahiran keusahawanan Islam yang inovatif (Keusahawanan)PLO 11: Mengurus aktiviti keislaman yang sesuai mengikut amalan etika dan undang-undang (Etika dan Professionalism)
Core Courses
Subject Name Credit Hours
Kaedah Pengajian Syariah 3
Kaedah Pengajian Usuluddin 3
Kaedah Penyelidikan 4
Isu Kontemporari dalam Pengajian Tafsir 3
Isu Kontemporari dalam Pengajian Hadith 3
Maqasid al-Syariah 3
Sejarah Keilmuan dan Intelektual Islam 3
Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam di Malaysia 3
Metodologi Dakwah di Malaysia 3
Transaksi dalam Ekonomi Islam di Malaysia 3
Isu-isu Semasa Akidah dan Pemikiran Islam 3
Kertas Projek 6
 1. Apakah fokus program MIST?
  Program ini direkabentuk untuk memenuhi keperluan calon yang ingin meneruskan pengajian peringkat tinggi dalam bidang pengajian Islam. Program ini juga bertujuan membangunkan kepakaran dalam bidang-bidang utama pengajian Islam iaitu Syariah, Usuluddin, dakwah dan tamadun Islam.
 2. Adakah program ini ditawarkan kepada pemilik Permanent Resident (PR)?
  Ya, pemohon berstatus PR layak memohon melalui kemasukan BIASA sahaja.
 3. Apa beza kemasukan biasa dan kemasukan melalui APEL?
  • Kemasukan biasa terbuka kepada pemilik:
   • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam/ Syariah/Usuluddin/Bahasa Arab atau yang setaraf dengan PNGK minimum 2.50 daripada 4.00; atau
   • Atau Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam/ Syariah/Usuluddin/Bahasa Arab atau yang setaraf tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan.
  • Manakala kemasukan APEL pula perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
   • Rakyat Malaysia
   • Berusia >30 tahun
   • Diploma/A-Levels/STPM atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya;
   • Mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan.
 4. Saya mempunyai diploma dalam bidang Pengajian Islam dan telah bekerja dalam bidang Pengajian Islam selama 10 tahun. Adakah saya layak memohon?
  Ya, anda layak memohon melalui kemasukan APEL.
 5. Saya merupakan siswazah lepasan Timur Tengah dalam bidang Bahasa Arab. Markah akhir pengajian saya ialah 68.5%. Adalah saya layak memohon?
  Ya, anda layak memohon dengan syarat sijil yang dimiliki itu daripada institusi yang diiktiraf oleh JPA. Semakan boleh dilakukan di pautan berikut: https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm
  Mengenai sistem peratusan yang dipraktikkan di universiti-universiti Timur Tengah, kiraan peratusan boleh dibuat pada pautan berikut: https://gdx.in/percentage-to-cgpa-converter
  Pertukaran 68.5% adalah bersamaan dengan 2.74. Oleh itu, anda layak memohon kerana 68.5% adalah melebihi nilai GPA 2.5.
 6. Saya merupakan siswazah lepasan Timur Tengah dalam bidang Syariah. Markah akhir pengajian saya ialah 55%. Adalah saya layak memohon?
  Ya, anda layak memohon dengan syarat sijil yang dimiliki itu daripada institusi yang diiktiraf oleh JPA. Semakan boleh dilakukan di pautan berikut: https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm
  Mengenai sistem peratusan yang dipraktikkan di universiti-universiti Timur Tengah, kiraan peratusan boleh dibuat pada pautan berikut:https://gdx.in/percentage-to-cgpa-converter
  Pertukaran 55% adalah bersamaan dengan 2.2. Oleh itu, anda layak memohon dengan syarat mempunyai pengalaman dalam bidang Pengajian Islam.
 7. Kepada siapa program ini disasarkan?
  • Mereka yang mempunyai latar belakang pengajian dalam Pengajian Islam atau Bahasa Arab.
  • Mereka yang mempunyai pengalaman kerja atau aktivisme dalam bidang Pengajian Islam.
 8. Adakah program ini mendapat pengiktirafan?
  Ya, program ini sudah mendapat pengiktirafan MQA. Nombor rujukan kami ialah (R-/221/7/0172 (A11246) 07/20)
 9. Bagaimana program ini dikendalikan?
  • Pertemuan bersemuka melalui Google Meet
  • Tutorial secara maya
  • Pembelajaran dalam talian
 10. Bagaimana cara saya hendak memohon?
  Anda boleh memohon secara Online di Website OUM dan pergi ke mana-mana cawangan OUM terdekat. Pegawai kami berbesar hati untuk membantu anda.
 11. Bagaimana dengan Pentaksiran dan Penilaian kursus dalam program ini?
  Penilaian berterusan (tugasan) : 60%;
  Peperiksaan Akhir : 40%
 12. Adakah MIST menawarkan pengajian secara penulisan penuh (full dissertation)?
  Tidak. Setakat ini, program MIST ditawarkan secara mix mode iaitu gabungan antara kursus dan penulisan tesis. Pada akhir pengajian, calon dikehendaki menyiapkan satu laporan kajian yang dinamakan sebagai Kertas Projek.
 13. Adakah saya boleh memilih bidang kajian saya untuk Kertas Projek tersebut?
  Ya, anda bebas memilih bidang kajian yang berkaitan dengan Pengajian Islam. Anda juga bebas memilih penyelia untuk pemantauan kertas projek tersebut. Walaubagaimanapun, permohonan tersebut tertakluk kepada kelulusan pihak OUM demi menjaga kualiti dan kebajikan pelajar.
 14. Adakah saya perlu menduduki peperikasaan oral (viva) untuk kertas projek tersebut?
  Tidak, penilaian dilakukan oleh dua orang penilai iaitu penyelia dan penilai kedua.
 15. Apakah perbezaan program ini dengan program yang sama yang ditawarkan di institusi lain?
  Perbezaannya ialah pada sifat keanjalan program yang meraikan keterbatasan waktu para pelajar yang terdiri daripada golongan dewasa yang berkerja dan mempunyai komitmen lain. Kelas yang dilakukan secara dalam talian memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar di mana sahaja mereka berada. Setiap kelas dirakam dan rakaman boleh dicapai pada bila-bila masa oleh pelajar.
  Selain itu, e tutor yang dilantik akan sentiasa berinteraksi dengan anda melalui My Inspire.
 16. Apakah bahan-bahan pengajian yang disediakan untuk program ini?
  Pelajar dibekalkan dengan e-modul, e-lesson sebagai panduan untuk belajar, video pembelajaran, kelas secara dalam talian (10 kelas untuk satu semester selama 20 jam) dan e-tutor yang berkelayakan serta diiktiraf.
 17. Bagaimanakah program ini boleh meningkatkan kompentensi saya?
  Program ini direkabentuk dengan mengambikira keperluan ilmu pengetahuan yang asli dan kemahiran penting seperti pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah yang ingin diterapkan dalam diri pelajar setelah mereka bergraduat.
 18. Bagaimanakah OUM memastikan ilmu yang saya pelajari adalah tepat?
  Pihak OUM sentiasa memastikan pensyarah yang dilantik mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh MQA dan KPM. Pihak kami juga sentiasa melakukan penambahbaikan pada kandungan bahan pengajaran dan juga penilaian supaya sentiasa relevan dengan keperluan semasa.
Fees
Malaysian Learner Fees
Year 1 Year 2
Sem 1 RM2,412 RM2,412
Sem 2 RM2,814 RM2,412
Sem 3 RM2,412 RM3,618
Total RM16,080

* Fees applicable to Malaysians and Permanent Residents only.
* The University reserves the right to revise the fees without prior notice.

Discount for the Physically Challenged Learners (OKU) and Senior Citizens

The University offers 50% discount for:
1. Senior citizens aged 60 and above on registration date; and
2. Physically challenged learners – a valid Orang Kelainan Upaya (OKU) is required.
The discounts are not valid for second time registration and repeating of subjects.
Learners who receive this discount are not entitled to other discounts and promotions.

Note
Processing fee: RM50
Re-registration fee of RM220 per semester is chargeable for extension of Masters Projects.

Financial options: Payment Mode:
EPF (Account 2); or JomPAY
Education or Personal Loan from commercial banks; or Internet Banking
HRDF (subject to employer’s eligibility); or Debit/Credit Card.
International Learner Fees
Year 1 Year 2
Sem 1 RM2,892 RM2,892
Sem 2 RM3,374 RM2,892
Sem 3 RM2,892 RM4,338
Total RM 19,280

Notes:
1 – Fees applicable to International applicants
2 – The fee above excludes registration fee, processing fee and resource fee. Fee imposed first semester only-non refundable . (Diploma RM2,700; Bachelor RM3,200, Master RM3,700, PhD/Doctorate RM4,200).
3 – Financial method: Telegraphic Transfer , PayPal (Invoice will be prepared in MYR and will be added 6% to cover PayPal transaction fees.)
4 – The fees are for subject fees only and are not applicable for research, registration, repeating of subjects and other fees.
5 – 60% payment of the semester fees must be made before the semester starts, 40% payment before the examination week.

* The University reserves the right to revise the fees without prior notice.
**LATEST UPDATE: 30 August 2022

Entry Requirements
PEO & PLO

Program Educational Objectives (PEO)
This programme aims to produce graduates that are:

PEO 1: Berpengetahuan dan kompeten dalam ilmu pengajian Islam sejajar dengan keperluan industri (kognitif)

PEO 2: Berkomunikasi dengan baik, menunjukkan kualiti kepimpinan dalam organisasi dan menjadikan pelajar berpegang teguh pada nilai kerohanian Islam (psikomotor)

PEO 3: Kompeten untuk menyelesaikan masalah secara kreatif, inovasi, beretika dengan menggunakan kemahiran yang bersesuaian (kognitif)

PEO 4: Memperlengkap pelajar dengan kemahiran keusahawanan dan kemahiran lain yang selari dengan pendidikan sepanjang hayat dan pembangunan kerjaya (afektif)

Programme Learning Outcomes (PLO)

Upon completion of all courses in this programme, the graduates should be able to:PLO 1: Menghurai teori dan konsep dalam pengajian Islam (Pengetahuan dan Pemahaman)PLO 2: Mengaplikasikan kemahiran pemikiran kritis untuk membuat keputusan dan penilaian berdasarkan sudut pandang Islam (Kemahiran Kognitif)PLO 3: Menunjukkan kemahiran dan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dalam perkembangan akademik dan kerjaya mereka (Kemahiran Praktikal)PLO 4: Menunjukkan kemahiran sosial yang sesuai dalam persekitaran pengajian dan pendidikan Islam (Kemahiran Interpersonal)PLO 5: Menyampaikan idea dan hujah melalui komunikasi pertuturan dan penulisan yang berkesan (Kemahiran Komunikasi)PLO 6: Mengadaptasi teknologi digital semasa pembelajaran supaya pengalaman pembelajaran dapat diperkembangkan (Kemahiran Digital)PLO 7: Berupaya memahami dan menganalisis maklumat numerikal untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pengajian IslamPLO 8: Menunjukkan kepimpinan dalam menguruskan aktiviti sosial yang mempunyai penerapan nilai-nilai Islam yang kondusif (Kepimpinan)PLO 9: Membangunkan kelestarian kemahiran penyelidikan yang mapan (Kemahiran Personal)PLO 10: Membangunkan kemahiran keusahawanan Islam yang inovatif (Keusahawanan)PLO 11: Mengurus aktiviti keislaman yang sesuai mengikut amalan etika dan undang-undang (Etika dan Professionalism)
Programme Structure
Core Courses
Subject Name Credit Hours
Kaedah Pengajian Syariah 3
Kaedah Pengajian Usuluddin 3
Kaedah Penyelidikan 4
Isu Kontemporari dalam Pengajian Tafsir 3
Isu Kontemporari dalam Pengajian Hadith 3
Maqasid al-Syariah 3
Sejarah Keilmuan dan Intelektual Islam 3
Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam di Malaysia 3
Metodologi Dakwah di Malaysia 3
Transaksi dalam Ekonomi Islam di Malaysia 3
Isu-isu Semasa Akidah dan Pemikiran Islam 3
Kertas Projek 6
FAQs
 1. Apakah fokus program MIST?
  Program ini direkabentuk untuk memenuhi keperluan calon yang ingin meneruskan pengajian peringkat tinggi dalam bidang pengajian Islam. Program ini juga bertujuan membangunkan kepakaran dalam bidang-bidang utama pengajian Islam iaitu Syariah, Usuluddin, dakwah dan tamadun Islam.
 2. Adakah program ini ditawarkan kepada pemilik Permanent Resident (PR)?
  Ya, pemohon berstatus PR layak memohon melalui kemasukan BIASA sahaja.
 3. Apa beza kemasukan biasa dan kemasukan melalui APEL?
  • Kemasukan biasa terbuka kepada pemilik:
   • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam/ Syariah/Usuluddin/Bahasa Arab atau yang setaraf dengan PNGK minimum 2.50 daripada 4.00; atau
   • Atau Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam/ Syariah/Usuluddin/Bahasa Arab atau yang setaraf tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan.
  • Manakala kemasukan APEL pula perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
   • Rakyat Malaysia
   • Berusia >30 tahun
   • Diploma/A-Levels/STPM atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya;
   • Mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan.
 4. Saya mempunyai diploma dalam bidang Pengajian Islam dan telah bekerja dalam bidang Pengajian Islam selama 10 tahun. Adakah saya layak memohon?
  Ya, anda layak memohon melalui kemasukan APEL.
 5. Saya merupakan siswazah lepasan Timur Tengah dalam bidang Bahasa Arab. Markah akhir pengajian saya ialah 68.5%. Adalah saya layak memohon?
  Ya, anda layak memohon dengan syarat sijil yang dimiliki itu daripada institusi yang diiktiraf oleh JPA. Semakan boleh dilakukan di pautan berikut: https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm
  Mengenai sistem peratusan yang dipraktikkan di universiti-universiti Timur Tengah, kiraan peratusan boleh dibuat pada pautan berikut: https://gdx.in/percentage-to-cgpa-converter
  Pertukaran 68.5% adalah bersamaan dengan 2.74. Oleh itu, anda layak memohon kerana 68.5% adalah melebihi nilai GPA 2.5.
 6. Saya merupakan siswazah lepasan Timur Tengah dalam bidang Syariah. Markah akhir pengajian saya ialah 55%. Adalah saya layak memohon?
  Ya, anda layak memohon dengan syarat sijil yang dimiliki itu daripada institusi yang diiktiraf oleh JPA. Semakan boleh dilakukan di pautan berikut: https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm
  Mengenai sistem peratusan yang dipraktikkan di universiti-universiti Timur Tengah, kiraan peratusan boleh dibuat pada pautan berikut:https://gdx.in/percentage-to-cgpa-converter
  Pertukaran 55% adalah bersamaan dengan 2.2. Oleh itu, anda layak memohon dengan syarat mempunyai pengalaman dalam bidang Pengajian Islam.
 7. Kepada siapa program ini disasarkan?
  • Mereka yang mempunyai latar belakang pengajian dalam Pengajian Islam atau Bahasa Arab.
  • Mereka yang mempunyai pengalaman kerja atau aktivisme dalam bidang Pengajian Islam.
 8. Adakah program ini mendapat pengiktirafan?
  Ya, program ini sudah mendapat pengiktirafan MQA. Nombor rujukan kami ialah (R-/221/7/0172 (A11246) 07/20)
 9. Bagaimana program ini dikendalikan?
  • Pertemuan bersemuka melalui Google Meet
  • Tutorial secara maya
  • Pembelajaran dalam talian
 10. Bagaimana cara saya hendak memohon?
  Anda boleh memohon secara Online di Website OUM dan pergi ke mana-mana cawangan OUM terdekat. Pegawai kami berbesar hati untuk membantu anda.
 11. Bagaimana dengan Pentaksiran dan Penilaian kursus dalam program ini?
  Penilaian berterusan (tugasan) : 60%;
  Peperiksaan Akhir : 40%
 12. Adakah MIST menawarkan pengajian secara penulisan penuh (full dissertation)?
  Tidak. Setakat ini, program MIST ditawarkan secara mix mode iaitu gabungan antara kursus dan penulisan tesis. Pada akhir pengajian, calon dikehendaki menyiapkan satu laporan kajian yang dinamakan sebagai Kertas Projek.
 13. Adakah saya boleh memilih bidang kajian saya untuk Kertas Projek tersebut?
  Ya, anda bebas memilih bidang kajian yang berkaitan dengan Pengajian Islam. Anda juga bebas memilih penyelia untuk pemantauan kertas projek tersebut. Walaubagaimanapun, permohonan tersebut tertakluk kepada kelulusan pihak OUM demi menjaga kualiti dan kebajikan pelajar.
 14. Adakah saya perlu menduduki peperikasaan oral (viva) untuk kertas projek tersebut?
  Tidak, penilaian dilakukan oleh dua orang penilai iaitu penyelia dan penilai kedua.
 15. Apakah perbezaan program ini dengan program yang sama yang ditawarkan di institusi lain?
  Perbezaannya ialah pada sifat keanjalan program yang meraikan keterbatasan waktu para pelajar yang terdiri daripada golongan dewasa yang berkerja dan mempunyai komitmen lain. Kelas yang dilakukan secara dalam talian memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar di mana sahaja mereka berada. Setiap kelas dirakam dan rakaman boleh dicapai pada bila-bila masa oleh pelajar.
  Selain itu, e tutor yang dilantik akan sentiasa berinteraksi dengan anda melalui My Inspire.
 16. Apakah bahan-bahan pengajian yang disediakan untuk program ini?
  Pelajar dibekalkan dengan e-modul, e-lesson sebagai panduan untuk belajar, video pembelajaran, kelas secara dalam talian (10 kelas untuk satu semester selama 20 jam) dan e-tutor yang berkelayakan serta diiktiraf.
 17. Bagaimanakah program ini boleh meningkatkan kompentensi saya?
  Program ini direkabentuk dengan mengambikira keperluan ilmu pengetahuan yang asli dan kemahiran penting seperti pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah yang ingin diterapkan dalam diri pelajar setelah mereka bergraduat.
 18. Bagaimanakah OUM memastikan ilmu yang saya pelajari adalah tepat?
  Pihak OUM sentiasa memastikan pensyarah yang dilantik mempunyai kelayakan yang diiktiraf oleh MQA dan KPM. Pihak kami juga sentiasa melakukan penambahbaikan pada kandungan bahan pengajaran dan juga penilaian supaya sentiasa relevan dengan keperluan semasa.
myOUM
MOOC